Liridona Sijarina - Arkivi

Liridona Sijarina është aktiviste feministe. Aktualisht është duke i përfunduar studimet master në drejtimin Studime Kritike të Gjinisë pranë Universitetit të Evropës Qëndrore. Më parë, ajo ka punuar me organizata që merren me të drejta të njeriut dhe barazi gjinore në cilësinë e hulumtueses dhe menaxheres së projekteve.