Luca Tesei Li Bassi - Arkivi

Luca Tesei Li Bassi mban një diplomë master për marrëdhënie ndërkombëtare nga Universiteti Johns Hopkins dhe një tjetër për marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci nga Universiteti i Bolonjës. Ai interesohet për fushat e gjinisë, rinisë dhe zhvillimit.