Megi Reçi - Arkivi

Megi Reçi është avokate me prapavijë të të drejtave të njeriut. Që nga viti 2018 punon me Civil Rights Defenders, një organizatë ndërkombëtare e të drejtave të njeriut. Më parë është angazhuar në misione monitoruese, hulumtim dhe ka bërë punë grassroots për të drejtat e minoriteteve. Fushat e saj të punës dhe hulumtimit përfshijnë sundimin e ligjit, lufta kundër diskriminimit të minoriteteve dhe liria e shprehjes dhe e medias.