Mehdi Sejdiu - Arkivi

Mehdi Sejdiu është hulumtues në Kosovë dhe Gjermani. Ai studion shkenca politike ne Universitetin e Heidelbergut.

Arkivi

Bac, u nis rrugëtimi i Evropianëve te rinj drejtë Evropës

Nga Mehdi Sejdiu

Mehdi Sejdiu është duke perfunduar Bachelorin në Shkenca Politike dhe Marredhenie Nderkombetare në Istanbul Şehir University; Ai ka studiuar edhe ne Otto-Friedrich-Universität në Bamberg, Gjermani. Ishte Shkurt i vitit 2008 dhe...