Merita Berisha - Prebreza - Arkivi

Merita Berisha – Prebreza ka përfunduar masterin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Ajo ka rreth gjashtë vite përvojë pune në media si gazetare, ndërsa për tri vite ka punuar në organizaten joqeveritare Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS) si hulumtuese dhe zyrtare për media. Merita është përfituese e programit Bursa në Gazetari për të Drejta të Njeriut (cikli 2019).