Nidzara Ahmetasevic - Arkivi

Nidžara Ahmetašević është redaktore rajonale e K2.0. Nidžara ka kryer doktoraturën në drejtimin e asistencës mediale në shtete të pasluftës në Universitetin e Grazit në Austri.