Njomza Haxhibeqiri - Arkivi

Njomza Haxhibeqiri ka përfunduar studimet e avancuara post-diplomike në të drejtën ndërkombëtare publike me specializim në paqe, drejtësi dhe zhvillim në Universitetin Leiden në Holandë. Paraprakisht ka qenë e angazhuar në shoqëri civile në fushën e drejtësisë tranzicionale në Kosovë.