Rron Gjinovci - Arkivi

Rron Gjinovci është drejtor ekzekutiv i Organizatës për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA) dhe ka histori të aktivizmit në shoqërinë civile të Kosovës.