Rudi Metaj - Arkivi

Rudi METAJ është diplomuar në shkenca juridike pranë Universitetit të Nanterre dhe Sorbonne në Paris, France. Aktualisht ai vepron si këshilltar ligjor në Francë, Shqipëri dhe Kosovë.