Saso Ordanoski - Arkivi

Karriera profesionale e Dr. Saso Ordanoski-t është mbi tridhjetëvjeçare, me përvojë të madhe në gazetari, marrëdhënie publike dhe komunikim me publikun, në vend dhe në arenën ndërkombëtare. Ai ligjëron gazetari, teori të mediave dhe praktikë të  komunikimit, dhe luan rol të rëndësishëm në sektorin e shoërisë civile të Europës Juglindore.