Semir Behram - Arkivi

Semir Behram është gazetar dhe autor nga Mostar, i fokusuar në zonat e konfliktit në Lindjen e Mesme. Semiri është fëmijë i luftës dhe përkrahës i Velež.