Shpend Kursani - Arkivi

Shpend Kursani është hulumtues për doktoratë në Departamentin e Politikës dhe Shkencave Shoqërore në Institutin Universitar të Europës, në Firencë të Italisë.