Shqipe Neziri Vela - Arkivi

Shqipe Neziri Vela është ligjëruese e politikave të energjisë dhe hulumtuese në Qendrën për Energji dhe Resurse Natyrore në RIT Kosovë/Universiteti Amerikan i Kosovës. Ajo është anëtare e bordit të Shoqatës së Grave në Sektorin e Energjisë (AWESK).