Sihana Klisurica - Arkivi

Sihana Klisurica është gazetare e cila tani punon si freelance. Për gjashtë vite ka punuar si gazetare e kulturës. Sihana ka kryer studimet për gazetari në Universitetin e Prishtinës.