Teuta Skenderi - Arkivi

Teuta Skenderi është përkthyese, mësuese dhe autore shqiptare nga Kosova e bazuar në Londër. Aktualisht është duke i hulumtuar historitë e harruara të komunitetit të saj, dhe rolin e tyre në shpëtimin e hebrenjve gjatë Luftës së Dytë Botërore.