Tringë Sokoli - Arkivi

Tringë Sokoli është gazetare dhe ish-redaktore në K2.0 (2019-2021). Ajo i ka kryer studimet universitare për gazetari në Universitetin e Prishtinës, ndërsa studimet post-diplomike për politika dhe administratë publike në Universitetin e Potsdamit në Gjermani.