Valmira Rashiti - Arkivi

Valmira Rashiti është aktiviste feministe dhe hulumtuese. Ka përfunduar studimet për juridik dhe është duke studiuar antropologji kulturore. Ka punuar në Nismën Qytetare për të Drejta të Njeriut (YIHR), Qendrën për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore (CSGD), ku ka punuar për pesë vjet. Aktualisht punon si Zyrtare për Integrim të Perspektivës Gjinore në Rrjetin e Grave të Kosovës (RrGK).