Valon Fana - Arkivi

Valon Fana ka përfunduar studimet bachelor në Universitetin e Prishtinës, Dega e Gazetarisë, ku dhe është në përfundim të sudimeve master, në programin Gazetari dhe Kontakte me Publikun. Ai ka punuar në media online Gazeta Observer dhe në emisionin e Klan Kosovës, “Ekonomia me Erëzën”. Valoni është përfitues i programit të K2.0, Bursa në Gazetari për të Drejta të Njeriut (cikli 2018).