Viola Keta - Arkivi

Viola Keta është kryeredaktore e platformës së verifikimit “Faktoje”. Ajo është diplomuar në Fakultetin e Gazetarisë, Universiteti i Tiranës dhe ka ekspertizë mbi dy-dekadëshe në fushën e medieve.