Vladimir Đurđević - Arkivi

Vladimir Đurđević është profesor në Fakultetin e Fizikës në Universitetin e Beogradit. Si ekspert, ai ishte kontribues në Komunikimet Kombëtare për Ndryshimet Klimatike në kuadër të UNFCCC për Serbinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Brazilin. Ai nderua me çmimin “Trust Found Research” nga “WMO Borivoje Dobrilovic” dhe “Medalja Konstantin Jireček – Die Südosteuropa-Gesellschaft”. Përveç karrierës së tij akademike, ai bashkëthemeloi “greenartincubator.org”.