Vlatko Chalovski - Arkivi

Vlatko Chalovski është gazetar i ri i cili punën në portalin maqedonas NOVA TV. AI shpesh del në terren për t’i mbuluar çështjet e politikës vendore dhe dëshiron t’i nxisë njerëzit të mendojnë në mënyrë kritike.