Vlora Rechica - Arkivi

Vlora Rechica është shkencëtare politike, hulumtuese dhe aktiviste. Aktualisht është duke punuar me një grup të entuziastëve nga Maqedonia për fuqizimin dhe mentorimin e grave përgjatë vendit nëpërmjet Stella Network.