Xhorxhina Bami - Arkivi

Xhorxhina Bami është studente e vitit të katërt në RIT Kosovo (A.U.K.). Ajo është duke studiuar drejtimet e politikës publike dhe ekonomisë, si dhe gjysëm drejtimin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ajo gjithashtu ka kryer një semestër jashtë vendit nëpërmjet Erasmus+ në HAMK University of Applied Sciences në Finlandë. Ajo ishte pjesëmarrëse e Programit të Mentorimit ‘Professional Shadowing” në departamentin për të drejtat e njeriut, fushë në të cilën ajo aspiron të zhvillohet në të ardhmen.