Zgjim Hyseni - Arkivi

Zgjim Hyseni është nënkryetar i Partisë SocialDemokrate. Studimet i ka kryer në Fakultetin Juridik, ndërsa me aktivitet politik merret që nga viti 2005. Më herët ishte anëtar i kryesisë së Vetëvendosjes dhe drejtues i Sekretariatit për Formim Ideo-Politik.