TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Rinor Nuhiu

Rinor Nuhiu është menaxher i komunitetit në Kosovo 2.0. Ai ka mbaruar studimet për Komunikim Ndërkombëtar në Universitetin e Evropës Juglindore dhe në Universitetin e Lubjanës. Është i interesuar në politika të jashtme, media dhe të drejtat e njeriut.