ČLANCI AUTORA/KE: Artrit Bytyci

Artrit Bitići (Bytici) je sa Kosova. On je stručnjak za likovne umetnosti (MFA) u oblasti kreativnog pisanja, što je titula koju je stekao na Nju skulu (New School) u Njujorku. Njegov rad u sferi biologije uticao je na način na koji vidi svet. Trudi se da njegov pristup umetnosti bude onaj koji je ispunjen radoznalošću jednog eksperimentatora, a o nauci razmišlja sa tačke gledišta razigranosti jednog umetnika. Takva promišljanja do dana današnjeg nisu dala konkretne rezultate.