TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Artrit Bytyci

Artrit Bytyçi është nga Kosova. Ka Master në Arte të Bukura në drejtimin e shkrimit kreativ nga New School e Qytetit të Nju Jorkut. Prapavija e tij në shkenca biologjike ndikon në mënyrën se si e sheh botën. Ai mundohet t’i qaset artit me kuriozitetin e një eksperimentuesi dhe të mendojë për shkencën në mënyrë artistike. Deri më sot, këto përpjekje kanë dhënë rezultate të debatueshme.

Blogbox | Diaspora

Tronditjet: Iluzionet e një kohe të ngrirë

Nga - 03.08.2019

Kthimi në vendlindje pas 15 vitesh.

Blogbox | Kultivimi | Art

Artistët pa kritikë nuk janë artistë

Nga - 02.06.2019

Shkrim satirik mbi kritikën e artit.

Blogbox | Kosova X | Trillim

2028 Noir

Nga - 16.02.2018

Qiti syzet tredimensionale për ta pasuruar përvojën e jetuar.

Në thelb | Pavarësia

Si të mbijetojmë në lagje

Nga - 17.02.2017

Doracak për nëntëvjeçarët.

Shtyp | Migrimi

Muret që nuk mund të shemben

Nga - 26.09.2014

Edhe pas një mileniumi dhembjeje, ne njerëzit nuk mund të jetojmë pa barriera.