Oznaka: Izbeglice

U detalje | EU

Vapaji sa Balkanske rute

Piše - 31.08.2020

Pristup azilu ostaje problem u Sloveniji.

Perspektive | Izbeglice

Priča o “dobrim” migrantima i “opasnim” izbjeglicama

Piše - 22.07.2020

Pogled očima šest naučnica iz postjugoslavenskog prostora.

Perspektive | Izbeglice

Empatija u Europi nije samo mrtva, već je i davno sahranjena

Piše - 13.03.2020

Da li će europski lideri/ke ikada naučiti lekciju?

U detalje | '90s

Primorani na izbeglištvo

Piše - 31.07.2019

Tri priče onih koji su primorani da izbegnu za vreme rata na Kosovu.

Blogbox | '90s

Kosovo, mart 1999. — uspomena

Piše - 24.03.2019

Lični doživljaji iz rata.

U detalje | Izbeglice

Igre na granicama EU: Ni ovde ni tamo

Piše - 23.02.2018

Zatvorene granice ostavile su hiljade ljudi u limbu Balkana.

Blogbox | Izbeglice

Trčanje za život

Piše - 23.03.2017

Intervencija NATO je ulila nadu, ali i dovela odmazdu, primoravajući mnoge da pobegnu iz svojih domova.