Tag: Eulex

Në thelb | Eulex

‘Gjykatësi’ i poshtëruar i EULEX-it

Nga - 06.02.2018

Malcolm Simmons nuk ka ofruar dëshmi për korrupsionin e supozuar brenda BE-së.