TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Adnan Ćerimagić

Adnan Ćerimagić është Analist i Lartë në think tank-un berlinas European Stability Initiative, ku hulumton për Ballkanin Perëndimor dhe politikat e BE-së ndaj rajonit.