TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Alban Dafa

Alban Dafa është hulumtues i çështjeve të qeverisjes dhe sigurisë. Ka mbaruar Akademinë e Forcave Detare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2011 dhe më pas ka shërbyer në radhët e Forcave të Armatosura Shqiptare.  Është diplomuar me Master në Arte për Politikën dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Lindjes së Mesme nga Universiteti i Ekseter në Mbretërinë e Bashkuar. Përpos punës si hulumtues, shkruan periodikisht mbi problematikat politike e shoqërore në Shqipëri.