TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Albanoi Retkoceri

Albanoi është student në Universitetin e Prishtinës, në Departamentin e Punës Sociale. Është marrë me aktivizëm që kur filloi studimet, me fokus në aktivizmin për grupet e margjinalizuara. Është përfshirë me punën e shumë organizatave të shoqërisë civile për të drejtat e njeriut.