TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Albert Krasniqi

Albert Krasniqi është hulumtues në KDI dhe ka mbi dhjetë vite që është i angazhuar në projekte për demokratizimin e partive politike, ngritjen e kapaciteteve të parlamentit dhe vëzhgimin e zgjedhjeve. Alberti udhëheq Sekretariatin e “Demokracia në Veprim”,  koalicion i disa organizatave jo qeveritare që vëzhgojnë zgjedhjet në Kosovë. Ka qenë anëtar i komisioneve për reformë zgjedhore të themeluara nga Kuvendi i Kosovës dhe atë nga Presidenti i shtetit. Ka të botuara disa analiza dhe hulumtime në këtë temë.