TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Aleksandar Bogdanoski

Aleksandar Bogdanoski është korrespodent i K2.0 nga Maqedonia. Ai është kandidat për masters në University of York dhe Central European University. Ai është i pasionuar me fuqizimin e qytetarëve në ndjekje të drejtësisë dhe llogaridhënies.