TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Anna Di Lellio

Anna Di Lellio është profesoreshë e politikës në Nju Jork dhe hulumtimet e saja fokusohen në histori, kulturë dhe kujtime të Kosovës. Ajo është Drejtoreshë e Nismës së Historisë Verbale në Kosovë.

Blogbox | Të drejtat e njeriut

Emri i ngjyrave në historinë orale

Nga - 07.10.2016

Figura të mirënjohura të komunitetit rom diskutojnë ballafaqimin me gjuhë nënçmuese.

Shtyp | Hapësira Publike

Kompleksiteti i përkujtimoreve të luftës në Kosovë

Nga - 03.06.2013

Vendet që frymëzojnë imagjinatën dhe mundësojnë hapësirë për përkujtim, megjithatë kritikohen.