TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Ardiana Gashi

Ardiana Gashi është profesore në Universitetin e Prishtinës. Ajo ka përfunduar doktoraturën në Angli, në ekonominë e punës dhe shkruan e hulumton në fushën e tregjeve të punës, arsimit, migrimit dhe barazisë gjinore.