TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Ardit Gërvalla

Ardit Gërvalla ka kryer studimet Bachelor për juridik në universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë dhe studimet Master në drejtimin juridiko-penal. Për një vit ka qenë përfaqësues i studentëve në Senatin e Universitetit. Është ambasador i ri evropian — program nga BE. Punon në zyrën ligjore në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve.