TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Argnes Ahmeti

Argnes Ahmeti u lind dhe u rrit në Kosovë. Ai shkruan letërsi fiktive dhe është vullnetar në qendrën shoqërore Termokiss.

Blogbox | Shoqëria

Të ndihmosh për të siguruar bukë për krejt

Nga - 04.09.2020

Rrëfimi prapa nismës vullnetare humanitare të Termokissit.