TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Arnisa Halili

Arnisa Halili është fëmijë i Kosovës që u rrit në Gjermani. Është shkencëtare kulturore, gazetare dhe hulumtuese aktiviste urbane dhe preferon të mendojë për potencialin e shoqërisë që të bërë ndryshime.