TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Artan Asllani

Artan Asllani ka përfunduar studimet master në Menaxhment dhe Informatikë në kolegjin AAB në Prishtinë. Që prej vitit 2008 është pjesë aktive e shoqërisë civile. Angazhimi i tij lidhet me promovimin e të drejtave të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptianë. Në zgjedhjet lokale të 17 tetorit 2021 ai u zgjodh asamblist në komunën e Fushë Kosovës.