TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Artan Rama

Artan Rama është gazetar i pavarur i bazuar në Tiranë i cili ka prodhuar disa programe televizive. Ai e fitoi çmimin e dytë të BE-së për gazetari hulumtuese në vitin 2016. Së voni është i angazhuar në raportimin e historive të krimit mjedisor, shfrytëzimit të burimeve natyrore dhe zhvillimit të qëndrueshëm.