TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Blerina Zabeli

Blerina Zabeli është specialiste e Rrezikut Operacional në njërën nga bankat komerciale në vend. Ka përfunduar Studimet Master në Universitetin e Prishtinës, Drejtimi “ Menaxhment dhe Informatikë”, me fokus studimi në Burime Njerëzore dhe Inteligjencë Emocionale.