TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Catherine Bohne

Catherine Bohne është emigrante amerikane që ka jetuar në shtatë vitet e fundit me familjen Selimaj në Valbonë (Tropojë). Ajo është themeluese e Journey to Valbona, uebfaqe për udhëtarë të pavarur.

Blogbox | Ambienti

Ditët e fundit për ta ndalur ndërtimin e hidrocentralit në Valbonë

Nga - 22.04.2017

Koha e fundit për ta shpëtuar Parkun Kombëtar në Shqipëri.