TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Çlirim Sheremeti

Çlirim Sheremeti është themelues dhe drejtor ekzekutiv i 4-H Kosova, një organizatë anëtare e rrjetit global të organizatave për zhvillim të rinisë 4-H. Ai është i angazhuar në punë vullnetare të të rinjve dhe në shoqërinë civile tash shtatë vjet. Ka shërbyer si president i Këshillit Rinor të Ambasadës së ShBA-së në Kosovë më 2017, dhe e ka riaktivizuar dhe koordinuar Rotaract Club Prishtina më 2018. Nëpërmjet punës së tij, Çlirimi synon të krijojë ndryshime pozitive në sistemin arsimor të Kosovës me anë të arsimit joformal dhe ta ndihmojë rininë e Kosovës që të bëjë ndryshime e t’i përvetësojë mendësinë, aftësitë dhe shkathtësitë që i duhen për të arritur sukses dhe për të lulëzuar në shekullin XXI.