TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Dafina Halili & Eraldin Fazliu

Në thelb | Migrimi

Kur Kosovarët zgjedhin Afganistanin

Nga - 04.11.2015

Rrogat tërheqëse i joshin mijëra njerëz për të punuar në zona të luftës.