TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Daniel Cosentino

Daniel Cosentino është artist amerikan në multimedia dhe edukues i specializuar në proceset dhe diskurset fotografike. Ai është asistent-profesor në RIT Kosova, anëtar i bordit të Open Data Kosovo dhe bashkëpunëtor i zhvillimit për Stacion – Qendra për art kontemporan në Prishtinë.