TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Denis Tahiri

Denis Tahiri është gazetar në Tiranë. Ai ka kryer studimet Bachelor në gazetari dhe studimet Master në marrëdhënie publike. E ka përfunduar një kurs për gazetari hulumtuese në Qendrën për Gazetari Cilësore. Tani punon si gazetar në TV Vizion Plus.