TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Denis Tahiri

Denis Tahiri është gazetar në Tiranë. Ai ka kryer studimet Bachelor në gazetari dhe studimet Master në marrëdhënie publike. E ka përfunduar një kurs për gazetari hulumtuese në Qendrën për Gazetari Cilësore. Tani punon si gazetar në TV Vizion Plus.

Në thelb | Shqipëria

Shqipëria po zbrazet

Nga - 24.06.2019

Më shumë se një e treta e qytetarëve të Shqipërisë jetojnë jashtë.