TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Dorina Pllumbi

Dorina Pllumbi është arkitekte dhe studiuese e Arkitekturës në Universitetin Teknologjik TU Delft, Holandë. Hulumtimet e saj kanë në fokus praktikat përbashkuese të krijimit, përvetësimit, përkatësisë e mbrojtjes së hapësirave urbane nga komunitetet në qytet. Ajo shkruan vazhdimisht shkrime shkencore dhe publicistike për audiencë shqiptare dhe ndërkombëtare.