TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Driton Zeqiri

Driton Zeqiri ndjek studimet e doktoraturës në sociologji. Ai është hulumtues me përvojë të madhe në analizim dhe raportim të të dhënave. Fushat e interesimit të tij janë çështjet gjinore, minoritetet dhe fëmijët. Zeqiri ka botuar një numër raportesh hulumtimi.

Pikëpamje | Shoqëria Civile

Shoqëria civile e Kosovës është produkt i rrënjëve të saj të pasluftës

Nga - 14.12.2016

Tranzicioni drejt demokracisë kurrë nuk është i drejtpërdrejtë në asnjë shtet, por në Kosovën e pasluftës - e cila në fillim ishte nën protektoratin ndërkombëtar - sfidat sa vinë e shtohen.