TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Dzeneta Karabegovic

Dženeta Karabegović është hulumtuese dhe ligjëruese në Universitetin e Salzburgut në Sektorin e Shkencave Politike dhe të Sociologjisë. Interesat e hulumtimit të saj përqendrohen në sociologjinë politike ndërkombëtare dhe krahasuese, me fokus të veçantë në transnacionalizmin, diasporën, migrimin, demokratizimin, të drejtat e njeriut, drejtësinë transicionale, si dhe Ballkanin. Puna e saj akademike është publikuar në shumë revista akademike, të recensuara nga ekspertë. Është bashkëredaktore (me Jasmin Hasić) e “Bosnia and Herzegovina’s Foreign Policy Since Independence” e publikuar së fundmi me Pagraven.

Pikëpamje | BE

Nominimet për komisionerë të BE-së tregojnë se zgjerimi duhet të presë

Nga - 19.09.2019

A është anëtarësimi i Ballkanit Perëndimor partneritet apo ëndërr e parealizuar?